Sana daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinde çerezler ile toplanan kişisel verilerin Veri Politikamız - Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Devlet Opera ve Bale
Patara

KONU

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ülkemizdeki kültür sanat oluşumları, devletin önemli desteğiyle çağdaş bir niteliğe ulaşmıştır. Ülke kültürünün kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi bu destekle mümkün olmuştur. Özellikle klasik müzik, sahne sanatları, plastik sanatlar gibi sahalarda devlet konservatuvarları kurulmuş, akademiler araştırmalarını sürdürmüştür.


Bu uygulamada, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, ülkemizdeki sanat gelişiminde çok ciddi toplumsal görevler üstlenmişlerdir. Uygar dünyada sahne sanatları yelpazesi içinde, klasik bale topluluklarının yanı sıra, modern dans toplulukları da gelişmiş ve toplumdaki popülaritelerini çok kısa zamanda sağlamışlardır. Bu anlayışla, Modern Dans Sanatı klasik kalıplarından çıkarak, estetiğe farklılık katıp; çağdaş toplumların şekillenmesine öncü olmuştur. Modern dansı yaratan koreograflar, toplumun tarihsel; kültürel, sosyal gerçekleri ve değerleriyle çalışırlar. Bir nevi toplumun aynası olma görevini üstlenirler ve dolayısıyla modern bir topluluğun toplumla kurulabileceği iletişim de çok farklı olmaktadır.


Bu bağlamda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Modern Dans Topluluğu 'MDT'nin kuruluş amacı ve üstlenmiş olduğu misyon, batının ucuz bir taklidi olmadan, kendi kültürüne bağlı özgün bir ekol oluşturmaktır. Ülkemizi, dünya platformlarında nitelikli eserlerle temsil edilebilecek kadrodan oluşan profesyonel bir topluluk yaratmak, Türk toplumunun çağdaş kimliğinin sahne sanatlarındaki temsilcisi olarak modern dansı tanıtmak ve özgün sanat bilincini geniş kitlelere yansıtmaktır. MDT, ilk 3 yıl boyunca, kendi iç eğitiminin yanı sıra birçok üniversitede çeşitli etkinlikler ve gerçekleştirdiği söyleşilerle, gençlere modern dansla ulaşmayı başarmış ve birçok üniversitede modern dans bölümü açılmasında öncülük etmiştir. MDT, toplumdaki çağdaş sanat bilincinin uyandırılması ve ülke çapında sanat izleyicisinin artırılması amacıyla, bu süreçte yurtiçi ve yurtdışında rekor sayılabilecek sayıda turneler gerçekleştirmiştir.


Genel Müdürlük bünyesinde kurulan MDT, Şubat 93' te ilk temsiliyle profesyonel repertuvar topluluğu niteliğinde eserlerini sahnelemeye başlamıştır. 30 yıl içerinde 50' nin üzerinde yabancı koreograf ve eğitmen, 20' nin üzerinde Türk koreograf ve eğitmen, küçük ve büyük ölçekli olmak üzere 100' ün üzerinde eser üretmiştir.


Modern Dans Topluluğu Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sahnesinde yapmış olduğu temsillerin yanı sıra, repertuvarına eklediği yeni eserlerle temsil ve turnelerine devam etmektedir. 30 yıl gibi bir sürede bu oluşum döneminde sistemli ve dinamik çalışmalarıyla çağdaş dansın 'Türk toplumunun sanat bilinci'' içerisinde yeşerebileceğini de kanıtlamıştır. Modern Dans Topluluğu kendi bünyesinden yaratıcı kadro yetiştirme ilkesine sadık kalarak Devlet Opera ve Balesi içinden yetişmekte olan eğitmen, repetitör ve koreograflara imkan tanımakta, teşvik edici projeler uygulamaktadır.


Modern Dans Topluluğu halen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü' nün en genç ve üretken birimlerinden biri olarak 'Türkiye'nin ilk kurumsallaşmış çağdaş dans topluluğudur.'


MDT 30.YIL "93/23"

VİDEOTEMSİL TARİHİ

DİSTRİBÜSYON

GALERİ


MEDYA YANSIMALARI