Sana daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinde çerezler ile toplanan kişisel verilerin Veri Politikamız - Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Devlet Opera ve Bale
Patara
EVİN ATİK

Evin ATİK, 3 Nisan 1959'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir Karşıyaka'da tamamladı. Tüm bu eğitimi süresince özel müzik ve enstrüman dersleri aldıktan sonra 1976'da açılan ve çok değerli öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk Müzik Profesörü olan Prof. Dr. Gültekin ORANSAY'ınilk iki öğrencisinden biri olarak 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde mesleki eğitimine başladı.

Burada eğitim gördüğü süre içinde ; Müziğe Giriş, Kulak Eğitimi, Solfej, Piyano, Uyum Bilgisi (Armoni), Partitur Okuma, Başkama ve Doğaçlama, Aktarma (Transposition), Telli Orkestra Çalgısı (Keman), Türk Halk Müziği çalgıları (Bağlama ve Zurna), Soprano ve Alto Blok flüt,Toplu ses eğitimi, Koro,Oda Müziği, Kontrapunt ve Benzetleme, Bas Gerçekleme, Piyano ile Eşleme, Dört El Çalma, İşitsel Çeviriyazım, İndirgeme, Bağdama (Besteleme) Teknikleri, Çalgılama ve orkestralama, Yönetkenlik (Şeflik), Dağar (Repertuar), Ses fiziği, Müzik Yazımı ve Basımı, Biçim Bilgisi, Genel Müzik Tarihi, Çalgılar Tarihi, Müzik Kuramları Tarihi, Caz ve Yığın Müzikleri Tarihi, Türler Tarihi, Geleneksel Sanat Müziği Tarihi, Kırın (Dans) ve balet tarihi, Türkiye Müzik Tarihi, Opera ve Operet tarihi, Divan Müziği, Uluslararası Sanat Müziği Coğrafyası, Halk Müziği Coğrafyası, İlkel Müzikler Coğrafyası, Müzik Ruh Bilimi, Müzik Araştırmacılığı, Müzik Derlemeciliği, Müzik Araştırmacılığı Semineri, İtalyanca, Arapça, Osmanlıca, Devrim Tarihi, İngilizce, Sinemaya giriş, Tiyatroya giriş, Sanat Sosyolojisi, Plastik Sanatların Temel Kavramları, Mitoloji ve Halk Bilimi olmak üzere 60'a yakın farklı uygulamalı ve kuramsal ders alarak oldukça ağır bir eğitimden sonra 1982 de Müzikologunvanı alarak mezun oldu.

Aynı yıl TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği servisinde 'İstisna Akitli Produktör' olarak göreve başladı. Yaptığı bilimsel içerikli programlar ilk aylardan başlayarak 'Kültür Mübadeleleri Anlaşmaları'çerçevesinde kullanılmakve yabancı dillere çevrilerek, yabancı yayın organlarında yayınlanmak üzere seçildi. Böylece Açıklamalı Türk Halk Müziğikonusunda,yabancı yayın organlarında programları yayınlananTRT Kurumundaki'İlk İstisna Akitli Produktör' olma onuruna erişti. Bu kurum için yaptığı 160'a yakın bilimsel nitelikli program pek çok yayın postasında yayınlandı ve TRT İzmir Bölge Müdürlüğü Diskoteği'nde özel bir bölümde arşivlendi.

1983'de İzmir Devlet Opera ve Balesinin kuruluşunda açılan sınavlarda, sınava giren otuz kişiye piyano ile eşlik yaptı. 1984'de İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne davet edilerek TRT'deki görevinin yanı sıra bu kurumda da ücretli Kondüvit olarak görev aldı,1985'de açılan sınavlarlaSuflöz olarak kadroya geçti. 1987'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği TÜRK HALK MÜZİĞİ JÜRİ ÜYELİĞİ eğitiminden geçerek THM Seçici Kurul Üyesi oldu. Sonraki yıllarda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği; Liseler, Üniversiteler ve Dernekler arası THM Yarışmalarında Seçici Kurul Üyeliği yaptı. Söz konusu Bakanlığın düzenlediği 'Seçici Kurul Üyeleri Üst Düzey Değerlendirme Toplantıları'nda görevlendirildi. Türkiye'de ilk kez 1998'de İzmir Devlet Opera ve Bale'sinde Mozart'ın 'Don Giovanni' Operası ile başlatılan 'üst yazı panel uygulaması'için eserin librettosunu İngilizcesinden çevirerek panele uyarladı ve kullanımını gerçekleştirdi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'ndefiilen var olduğu ve farklı görevlerde çalıştığı 30 yılı aşkın süre içinde, Devlet Opera ve Balelerinin 80'eyakın yapımında görev aldı, 13 opera eserinin librettosunu Türkçeye çevirerek bunlardan bir kısmını müziğe uyarladı, çeşitli Kongre ve Sempozyumlara bildirilerle katıldı, konferanslar verdi, çeşitli dergilere bilimsel nitelikli müzik araştırma yazıları ve makaleler yazdı, bir kısmı bakanlar düzeyindeki konserlerin metinlerini hazırlayarak sunuşlarını gerçekleştirdi, müziği, librettosu ve teksti kendisine ait olan bir çocuk müzikali ile çeşitli metinler ve librettolar kaleme aldı, çok sayıda librettoyu üst yazı paneline uyarladı, öğretmenlik ve öğretim elemanlığı görevlerinde bulunduğu farklı düzeydeki öğretim kurumlarında; okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversitelerde müzikaller ve tiyatro eserleri sahneye koydu, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin tez çalışmalarına özel danışmanlık ve tez yöneticiliği yaptı.

Bir süredir 'Opera Katalogu' ile 'Opera Ansiklopedisi' hazırlamak yönünde çalışmalarını sürdüren ve bir çocuk annesi olan Evin Atik, halen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Başrejisör olarak görev yapmakta, 'Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde 'Sahne' ile 'Mimik ve Rol Teknikleri' dersleri vermektedir.