Konu

Olay İstanbul'da Selim Paşa'nın sarayında geçer.​​

BİRİNCİ PERDE

Paris gece hayatının tanınmış kadınlarından biri olan Violetta Valery'nin evinde zengince döşenmiş bir salon görülür. Violetta'nın etrafı hayranlarıyla çevrilidir. Genç kadınla öteden beri içten ilgilenen Alfredo Germont da, dostlarının aracılığıyla bu topluluğa katılmayı başarmıştır. Bir aralık genç kadınla yalnız kalan Alfredo, büyük sevgisini ona heyecanla açıklar ve karşılık bekler. Violetta, Alfredo'nun aşkıyla önce alay eder; çünkü erkek aşkının kendince güvenilir bir aşk olmadığı kanısındadır ve gerçek aşkı hiç bir zaman tatmamış olduğu için de, Alfredo ile yakın bir ilişki kurmaya lüzum görmez. Fakat Alfredo'nun ısrarına da dayanamaz ve ona, çok sevdiği çiçek olan kamelyadan bir tane verir; çiçek solunca gelmesini söyler. Alfredo büyük sevgisini Violetta'nın nihayet anlamış olmasının mutluluğu içinde oradan ayrılır. Misafirler gittikten sonra yalnız kalan Violetta, o zamana kadar sadece erkeklerin yararına hayatıyla oynanmış olmasından acı acı yakınır, hayatına başka bir yön vermeye ve yalnız Alfredo ile yaşamaya karar verir. Violatta, sonradan kafasını kurcalayan bazı düşünceler yüzünden, bu kararını uygulayacak gücü kendinde göremez.; Alfredo'nun dışardan duyulan hüzünlü aşk şarkısı Violetta'nın kararsızlığını gidermekte yardımcı olur.

Belmonte'nin gelişi Pedrillo'yu çok sevindirse de, Selim Paşa tarafından görülmesini engellemek üzere efendisini bir an önce sarayın bahçesinde saklamak ister. Selim Paşa, Konstanze ile birlikte yaptığı Boğaz gezisinden saraya geri dönmüştür. Tebaası tarafından coşku ve saygıyla karşılanır. Konstanze ile yalnız kaldıklarında genç kıza hüzünlü tavrının nedenini soran Paşa'nın yaklaşımı, Konstanze'nin ona yüreğinin derinliklerindeki duyguları açmasına, geçmişte yaşadıklarını anlatmasına yol açar. Pedrillo, Belmonte'yi saraya sokabilmek ve kaçışlarını kolaylaştırmak için efendisini önemli bir mimar olarak Selim Paşa'ya takdim eder. Osman ise kuşkulandığı bu yabancının içeri girmesini engellemeye çalışır, ancak başarılı olamaz.

İKİNCİ PERDE

Violetta'nın Paris'e yakın bir yerdeki yazlığının bahçeye bakan salonu görülür. Violetta, Alfredo'nun aşkına inanmış, Paris'in gürültülü hayatından koparak, Alfredo ile birlikte, burada başbaşa yaşamaya karar vermiş, ikisi de, yalnızlığın sessizliği içinde, yaşantılarını bir arada sürdürmeyi uygun görmüştür. Violetta'nın hizmetçisi Annina, giyimli olarak, kederli bir yüzle Alfredo'ya yaklaşır ve yazlıktaki geçimlerini karşılayabilmek için, Paris'e döner. Tam o sırada, eski arkadaşı Flora'dan danslı bir toplantı için davetiye alan Violetta, mektubu hemen masanın üstüne atar; fakat o anda yazlığa yaşlıca bir bey gelir ve Violetta'ya kendini Alfredo'nun babası olarak tanıtır. Babanın tek isteği, oğlunu Paris'te pek de iyi tanınmamış olan Violetta'nın elinden bir an önce kurtarmaktır. Baba, kısa bir görüşmeden sonra, Violetta'nın, oğlunun parasıyla geçinmediğini ve oğlundan maddi açıdan hiçbir vakit yararlanmamış olduğunu hayretle anlar. Babanın üzüntüsü yalnız Alfredo açısından değildir. Alfredo'nun kızkardeşi için duyduğu üzüntü de onun, gizlice Violetta ile konuşmasını gerektirmiştir. Çünkü kızının, kendi seviyesine uygun bir gençle evlenebilmesi, ancak ağabeyinin, Violetta ile ilişkisini kesmesine bağlıdır. Alfredo, bu konuda kesin karara varamadığı için, babası Violetta'nın ayağına kadar gelmiş ve oğlundan elini çekmesini rica etmiştir. Halbuki, Violetta, verem olduğu için, günlerinin sayılı olduğunu bilmektedir ve hayatının son günlerini Alfredo'nun yanıbaşında tüketmeyi tercih etmektedir. Fakat babanın ısrarı, Violetta'yı kararını değiştirme yolunda etkiler ve genç kadın, ölümü pahasına da olsa Alfredo'dan ayrılacağını babaya kesinlikle vaat eder. Bu durum, karşısında, içten sarsılan baba, kamelyalı kadında bile asil bir ruhun bulunabileceğine inanır ve ona hayranlığını açıklamaktan kendini alamaz. Bunun üzerine Violetta, arkadaşının davetine olumlu yanıt verir ve akşamki davete katılacağını bildirir. Violetta, Alfredo'ya bir mektup yazar ve sebep göstermeden ayrılmak zorunda olduğunu açıklar. Tam o sırada Alfredo içeri girer. Violetta ona aşkına inanmasını söyler, onu kucaklar ve içten gelen bir ayrılık bakışıyla çıkar gider. Uşak Alfredo'ya bir mektup uzatır; baba da oğluna yaklaşarak, onu güzel sözlerle eve döndürmeye çalışır. Mektubu okuyan Alfredo, neye uğradığını anlamaz; masanın üstündeki davet mektubunu okuyunca da büsbütün çileden çıkar, içini bir kıskançlık alevidir kaplar ve fırladığı gibi, akşamki eğlencenin yapılacağı eve koşar. Flora Bervoix'nın evindeki salon görülür. Maskeli dans henüz sona ermiştir. O anda Alfredo, içeri girer; herkes ona, Violetta nerede diye sorar. Alfrdeo, soru yağmurundan kurtulmak için hemen oyun masasına oturur; fakat Douphol'a ve Violetta'ya hakaret eder. Douphol, Violetta'yı korumak zorunda kalır; Violetta işlediği hatayı anlar. Douphol, Alfredo ile kavgaya tutuşacağı anda, misafirleri büfeye davet sesi, çatışmayı önler. Davetliler salondan çıkınca, Alfredo Violetta ile buluşur. Kıskançlıktan çılgına dönmüş bir halde, Violetta'nın kendisi için harcadıklarının bedeli olarak kumarda kazandığı paraları Violetta'nın önüne atar. Violetta düşer bayılır. O sırada Alfredo'nun babası salona girmiş ve olan biteni üzülerek görmüştür. Violetta'ya kaba davranmamasını Alfredo'ya ihtar etmiştir. Alfredo yaptıklarından duyduğu pişmanlığı dile getirirken Violetta da ona olan aşkını anlatır.

ÜÇÜNCÜ PERDE

Violetta'nın yatak odası görülür. Ölüm derecesinde hasta olan Violetta, yatağında uyumaktadır. Hizmetçi Annina da oturduğu iskemlede uyuyakalmıştır. Violetta su ister ve pencereyi açtırır. Doktor gelir, Violetta'ya pek yakında iyi olacağı umudunu verir; hizmetçiye de, yaklaşmakta olan ölüme hazırlıklı olmasını gizlice tembih eder. Alfredo'nun babası, Violetta'ya mektup yazmış ve oğlu ile Baron arasında geçen düelloda baronun yaralanmış olduğunu ve ruhundaki yüceliğe, düşüncelerinin temizliğine artık tamamen inandığı için, Alfredo'yu getirmek amacıyla baba oğul yola çıkmak üzere olduklarını bildirmiştir. Fakat Violetta, sağlık durumunu çok iyi bilmekte ve büyük bir hüzün içinde, ölümü beklemektedir. Nihayet Alfredo görünür; Violetta'dan af diler. Alfredo'ya olan aşkından, bir anda ölümü de unutan Violetta sevgilisiyle birlikte, gelecek üzerine umut dolu hayaller kurmanın hevesine kapılır. Hatta Alfredo'nun kolunda kiliseye yetişebilme çabasıyla ayağa kalkmak isterken, şiddetli bir krizle Alfredo´nun elinde son nefesini verir. Bu hazin olayı korkuyla izleyen baba, ölüme gelmiş olmanın acısı altında donup kalır. ​​Giuseppe Verdi
LA TRAVIATA
Libretto: Francesco Maria Piave
3 Perde / 2 saat, 15 dakika

KAST

Orkestra Şefi Alessandro Cedrone
Sahneye Koyan Henning Brockhau
Kostüm Tasarım Giancarlo Colis
Işık Tasarım Henning Brockhaus
Koro Şefi Giampaolo Vessella
Koreografi Valentina Escobar
Violetta Burcu Uyar
Flora Sezin Kirişçi
Annina H.Zeliha Kökçek
Alfredo Giorgi Oniani
Giorgio Germont Vladimir Stoyanov
Gastone Cem Akyüz
Barone Emre Uluocak
Marchese Yiğitcan Tatlıoğlu
Dottore Kamil Kaplan
Giuseppe Ali Can Akyıldız
Un Commissionario Mahir Kat
Un Servo R.Görkem Aytimur


Korrepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan
Reji Yardımcıları Umut Yaşar
Kondüvit Umut Yaşar
Suflöz Ülkü Önal


Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu
Başkemancı Tayfun BOZOK


3-4 Temmuz 2018, Salı-Çarşamba
20:00 ZORLU PSM ​